องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.หนองบัวลำภู อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ
อบจ.หนองบัวลำภู พิพิธภัณฑ์บ้านกุดกวางสร้อย
อบจ.หนองบัวลำภู อุทยานน้ำตกเฒ่าโต้
อบจ.หนองบัวลำภู ถ้ำผาเวียง
อบจ.หนองบัวลำภู อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อบจ.หนองบัวลำภู อ่างเก็บน้ำโคกนกสาริกา
อบจ.หนองบัวลำภู ถ้ำผาเจาะ
อบจ.หนองบัวลำภู วัดถ้ำเอราวัณ
อบจ.หนองบัวลำภู อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อบจ.หนองบัวลำภู ภูพานน้อย
อบจ.หนองบัวลำภู อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง
อบจ.หนองบัวลำภู พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย
อบจ.หนองบัวลำภู ภูหินลาดช่อฟ้า
อบจ.หนองบัวลำภู วนอุทยานบัวบาน
อบจ.หนองบัวลำภู พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี
อบจ.หนองบัวลำภู ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบจ.หนองบัวลำภู วัดถ้ำสุวรรณคูหา
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สระหนองบัว
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลนาคำไฮ สวนสาธารณะหนองฝายใหญ่
เทศบาลตำบลนามะเฟือง หลวงปู่มิ่งขวัญ
อบต.หนองบัว วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้
อบต.หนองบัว วนอุทยานบัวบาน
อบต.นามะเฟือง ภูเก้า
อบต.นามะเฟือง อ่างเก็บน้ำห้วยหว้าภูพานทรง
อบต.โนนทัน วัดถ้ำกลองเพล
อบต.โนนทัน พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี
อบต.โนนทัน ภูหินลาดช่อฟ้า
อบต.บ้านขาม ปะโมทิตะเจดีย์
อบต.หนองสวรรค์ วัดสระพังทอง
อบต.หนองหว้า วัดพัชรกิติยาภาราม
อบต.หัวนา วัดป่าถ้าพระภูเก้า