องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนากลาง ใบเสมาหินโบราณสม้ยทวารวดี
เทศบาลตำบลเก่ากลอย อ่างเก็บน้ำกุดกระสู้
เทศบาลตำบลเก่ากลอย ภูหลาวทอง
เทศบาลตำบลฝั่งแดง วัดธาตุเมืองพิณ
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม -
อบต.กุดแห่ วัดป่าธารน้ำทิพย์ (ซำไฮ ภูแปก) บ้านสนามชัย
อบต.อุทัยสวรรค์ ป่าสาธารณะบะออนซอน
อบต.อุทัยสวรรค์ ผาถ้ำฆ้อง
อบต.อุทัยสวรรค์ วัดภูถ้วยทอง
อบต.ดงสวรรค์ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 นั่งแพ กินปลา
อบต.ด่านช้าง วัดป่าบ้านหนองด่าน
อบต.ด่านช้าง วัดป่าภูตูม