องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านโคก ภูกุ้มข้าว
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ศาลหลักเมือง
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา วัดถ้ำสุวรรณคูหา
เทศบาลตำบลนาดี ถ้ำผาด้วง
อบต.ดงมะไฟ ภูผายา
อบต.นาสี อ่างเก็บน้ำบ้านหินฮาว
อบต.นาสี วัดถ้ำสุวรรณคูหา
อบต.กุดผึ้ง หนองทามอรชอน
อบต.กุดผึ้ง หนองทามคำไฮ