องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เทพคีรี ผาเจาะ
อบต.เทพคีรี บั้งไฟพญานาค
อบต.นาแก อ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว
อบต.นาแก ถ้ำผาเวียง
อบต.นาเหล่า อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง
อบต.วังทอง อ่างเก็บน้ำห้วยผาว้า
อบต.วังทอง วัดป่าภูฝางสันติธรรม
อบต.วังทอง วัดถ้ำเอราวัณ