องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า
อบจ.ขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอาง
เทศบาลนครขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เทศบาลนครขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม และอาคารกาญจนาภิเษก
เทศบาลนครขอนแก่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่7
เทศบาลนครขอนแก่น โฮงมูนมัง ขอนแก่น
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด หาดทรายบึงหนองโคตร
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด บึงหนองโคตร
เทศบาลตำบลท่าพระ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลท่าพระ ตลาดท่าพระร้อยปี
เทศบาลตำบลสำราญ วัดป่าธรรมอุทยาน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ท่าวังมนต์
เทศบาลตำบลสาวะถี ไม้กลายเป็นหิน
เทศบาลตำบลสาวะถี ภาพจิตรกรฝาผนัง(รูปแต้มสินไซ)
เทศบาลตำบลสาวะถี โบราณสถานกู่
เทศบาลตำบลพระลับ วัดป่าแสงอรุณ
เทศบาลตำบลพระลับ วัดทุ่งเศรษฐี
เทศบาลตำบลบึงเนียม ศูนย์ถ่ายถอดเทคโลยีประจำตำบล
เทศบาลตำบลบึงเนียม วังมัจฉา
อบต.ท่าพระ เกาะกลางน้ำบ้านหนองโข่ย
อบต.ท่าพระ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเตย
เทศบาลเมืองศิลา พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองศิลา ศิลาโฮมสเตย์
เทศบาลเมืองศิลา วิถีชีวิตคนบ้านศิลา
อบต.ดอนช้าง โบราณสถานกู่แก้ว
อบต.แดงใหญ่ ห้วยโสกเค็งป่าธรรมชาติ
อบต.แดงใหญ่ โสกเดือนห้า
อบต.แดงใหญ่ สวนป่าสารัตถธุดงคสถาน
อบต.แดงใหญ่ สนามกอล์ฟ
อบต.บ้านหว้า หลวงปู่ใหญ่ตำบลบ้านหว้้า