องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านโต้น แก่งกุดโดก
เทศบาลตำบลบ้านโต้น อนุสาวรีย์
เทศบาลตำบลพระยืน โบราณสถานหลวงพ่อพระยืน
เทศบาลตำบลพระบุ ศาลเจ้าปู่คำ