องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองชุมแพ โลตัส
เทศบาลเมืองชุมแพ แม็คโคร
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ร่องน้ำจั้น
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า วัดป่าร่องน้ำจั้น
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ผาพระนอน
อบต.ขัวเรียง อ่างเก็บน้ำโป่งขี้กั่ว
อบต.ขัวเรียง รอยพระพุทธบาทโนนหัน
อบต.ขัวเรียง น้ำตกคารวะ
อบต.ขัวเรียง อ่างเก็บน้ำโป่งเอียด
อบต.ขัวเรียง อ่างเก็บน้ำหัวภูชน
อบต.ชุมแพ เขื่อนลำน้ำเข็ญ
อบต.ชุมแพ พิพิธภัณฑ์โนนเมือง
อบต.ชุมแพ วัดพระธาตุกุดแห่น้อย
อบต.นาหนองทุ่ม น้ำผุดห้วยทรายทอง
อบต.นาหนองทุ่ม หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนหนองจาน
อบต.นาหนองทุ่ม ถ้ำลายแทง
อบต.นาหนองทุ่ม ถ้ำดอกบัว
อบต.นาหนองทุ่ม ถ้ำพญานาคราช
อบต.นาหนองทุ่ม น้ำตกพลาญทอง
อบต.นาหนองทุ่ม จุดชมวิวผานางนอน
อบต.โนนหัน ที่สาธารณะหัวภูดิน
อบต.วังหินลาด ใบเสมาจารึกวัดโนนศิลา