องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ดงลาน ถ้ำผายวง
อบต.ดงลาน ถ้ำประกายเพชร
อบต.ดงลาน ถ้ำผาผึ้ง
อบต.ดงลาน ถ้ำประการัง
อบต.ดงลาน ถ้ำสิงห์โตทอง
อบต.ดงลาน ถ้ำคีรีบรรพต
อบต.ดงลาน ผาแต้ม
อบต.ดงลาน ถ้ำคชสาร
อบต.บริบูรณ์ อ่างเก็บน้ำผาขาม
อบต.บริบูรณ์ ถ้ำผาเจาะ
อบต.บริบูรณ์ ผาน้ำเที่ยง
อบต.บริบูรณ์ ถ้ำแสงธรรม
อบต.บริบูรณ์ แก่งตู้
อบต.ภูห่าน วังน้ำดำ
อบต.ศรีสุข อ่างเก็บน้ำห้วยลอยไผ่
อบต.ศรีสุข บึงซองแบง