องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลน้ำพอง สวนสาธารณะหนองหวาย
เทศบาลตำบลม่วงหวาน วัดป่าคำหัวช้าง
เทศบาลตำบลม่วงหวาน วัดป่าภูกระแต
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง บึงปากถุงเทียว
อบต.วังชัย อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว
อบต.วังชัย หนองห้วยชัน
อบต.วังชัย วัดชัยศรี
อบต.วังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม
อบต.ทรายมูล ป่าชุมชน บ้านหัวบึงหมู่ 9
อบต.ทรายมูล ชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทย
อบต.ท่ากระเสริม วัดป่าโนนเมือง
อบต.ท่ากระเสริม หาดทรายวังปลาท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์
อบต.ท่ากระเสริม พระธาตุพนมจำรอง
อบต.บัวเงิน หลวงปู่ไม้
อบต.บัวเงิน สวนผึ้ง
อบต.บัวเงิน วัดถ้ำผาแดง
อบต.บัวใหญ่ ปรางค์กู่ประภาชัย
อบต.บ้านขาม วัดเจต์ยภูมิ
เทศบาลตำบลสะอาด โนนเมืองเพ็ง
เทศบาลตำบลสะอาด โนนชาด
อบต.หนองกุง วัดป่าเขาดินวนาราม