องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาคำ วัดถ้ำคำเม็ก
เทศบาลตำบลนาคำ อุทยานลานตาดฟ้า
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ วัดเขื่อนอุบลรัตน์
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จุดชมวิวช่องเขาขาด
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ วัดพระบาทภูพานคำ
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ หาดบางแสนสอง
อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ หาดโนนทัน
อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ หาดบางแสน2