องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แก่งละหว้า
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จิตรกรรมฝาผนัง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ พระเจ้าใหญ่ผือบัง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รอยพระพุทธบาทหินลาด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่
อบต.หัวหนอง
อบต.หัวหนอง พระเจ้าใหญ่ผือบัง
อบต.หัวหนอง อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว
อบต.หัวหนอง จิตรกรรมฝาผนัง
อบต.หัวหนอง วัดป่าฟ้าระงึม
อบต.บ้านลาน หินลาดอ่างศิลา
อบต.บ้านลาน จิตกรรมฝาผนัง
อบต.หินตั้ง วัดเจ้าปู่ภูเหล็ก
อบต.ป่าปอ วัดพระพุทธบาทหินลาด
อบต.เมืองเพีย แกงละว้า
อบต.เมืองเพีย วัดมงคลหลวง
อบต.เมืองเพีย แหล่งโบราณบ้านเมืองเพีย