องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองเมืองพล บึงละเลิงหวาย
เทศบาลเมืองเมืองพล วัดสระจันทราวาส
อบต.เพ็กใหญ่ โนนแท่นพระ
อบต.เพ็กใหญ่ โคกทำเล
อบต.เพ็กใหญ่ ทุ่งพึงพืด
อบต.หนองแวงโสกพระ โคกภูดิน
อบต.ลอมคอม โนนสระเย็น
อบต.หัวทุ่ง สวนพฤษศาสตร์สาขาจังหวัดขอนแก่น
อบต.หัวทุ่ง