องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแวงน้อย หนองห้วยหาด
อบต.ท่านางแนว ภูถ้ำ
อบต.ท่านางแนว แม่น้ำชี