องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กุดเค้า บึงกุดเค้า
อบต.กุดเค้า สิมวัดสระทอง
อบต.กุดเค้า กล้วยไม้ป่า
อบต.คำแคน น้ำตกห้วยเข
อบต.คำแคน วัดป่าคำแคนเหนือ
อบต.นางาม วัดพระพุทธบาตรรัตนคีรี (วัดช่องฝาง)
อบต.นางาม วัดป่าชับเม็ก
อบต.นางาม วัดอุดมคงคาคีรีเขต
อบต.นางาม ผลานหิน
อบต.นางาม วัดป่าพัฒนาคีรีกร
อบต.โพนเพ็ก อ่างเก็บน้ำสวนป่า
อบต.โพนเพ็ก อ่างเก็บน้ำห้วยคำบอน
อบต.โพนเพ็ก อ่างเก็บน้ำบ้านแจ้ง
อบต.สวนหม่อน หมู่บ้านเต่า