องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลภูผาม่าน หนองสมอ
อบต.ภูผาม่าน ถ้ำพระ
อบต.ภูผาม่าน น้ำตกซำกกหาด
อบต.ภูผาม่าน ถ้ำค้างคาว
อบต.นาฝาย ฝายสังขะยวน
อบต.วังสวาป จุดชมวิวดงสะคร่าน
อบต.วังสวาป ถ้ำกายสิทธิ์
อบต.วังสวาป น้ำตกตาดใหญ่
อบต.วังสวาป น้ำตกทิดมี
อบต.วังสวาป ถ้ำภูตาหลอ
อบต.วังสวาป น้ำผุดตาดเต่า