องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เขาน้อย วัดจันทร์เขมาราม
อบต.เขาน้อย ศูนย์ถ่ายทอดโครงการ 1ไร่1แสน
อบต.เขาน้อย สวนป่าชุมชนเขาน้อยนาแพง
เทศบาลตำบลในเมือง ตึกเหลือง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
เทศบาลตำบลในเมือง ต้นยางนายักษ์
เทศบาลตำบลในเมือง ผาชมตะวัน
เทศบาลตำบลในเมือง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
เทศบาลตำบลในเมือง พุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกิ่ง
เทศบาลตำบลในเมือง วนอุทยานแห่งชาติภูเวียง
เทศบาลตำบลในเมือง ลานกางเต๊นท์ตาดฟ้า
เทศบาลตำบลในเมือง น้ำตกตาดฟ้า
อบต.เมืองเก่าพัฒนา โคกภูตากา
อบต.เมืองเก่าพัฒนา หินลาดลานจำปา+วัดถ้ำกวาง
อบต.เมืองเก่าพัฒนา น้ำตกทับพระยาเสือ
อบต.เมืองเก่าพัฒนา ถ้ำฝ่ามือแดง