องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.อุดรธานี หลวงพ่อนาควัดโพธิ์ชัยศรี
อบจ.อุดรธานี น้ำตกนางริน
อบจ.อุดรธานี วัดโพธิสมภรณ์
อบจ.อุดรธานี คำชะโนด
อบจ.อุดรธานี ศาลหลักเมืองอุดรธานี
อบจ.อุดรธานี วัดป่าบ้านตาด
อบจ.อุดรธานี ภูฝอยลม
อบจ.อุดรธานี น้ำตกยูงทอง
อบจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
อบจ.อุดรธานี ทะเลบัวแดง
อบจ.อุดรธานี พระธาตุโพนทอง
อบจ.อุดรธานี อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
อบจ.อุดรธานี หมู่บ้านนาข่า
อบจ.อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส
อบจ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ - ย่า
อบจ.อุดรธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
อบจ.อุดรธานี พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
อบจ.อุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
อบจ.อุดรธานี วัดป่าภูก้อน
เทศบาลนครอุดรธานี ท้องฟ้าจำลองอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี ศาลหลักเมือง
เทศบาลนครอุดรธานี พิพิทธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน
เทศบาลนครอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ หนองโป่งนกเป้าตอนบนและล่าง
เทศบาลเมืองหนองสำโรง สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
เทศบาลตำบลนาข่า ตลาดผ้าบ้านนาข่า
เทศบาลตำบลหนองบัว หนองน้ำสาธารณะหนองตะไก้
เทศบาลตำบลหนองบัว พระธาตุโพนทอง
เทศบาลตำบลหนองไผ่ สวนสาธารณหนองนาตาล
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง -
เทศบาลตำบลบ้านตาด วัดป่าบ้านตาด
อบต.กุดสระ แพหนองแค
อบต.บ้านขาว วัดบ้านโนนงาม
อบต.บ้านขาว บึงสังข์
อบต.เชียงพิณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์
อบต.นาข่า หนองบ่อกง
อบต.นาข่า วัดพระธาตุสว่างอารมณ์
อบต.นิคมสงเคราะห์ วัดป่านาแองญาณสัมปันโน
อบต.บ้านจั่น อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น
อบต.บ้านจั่น หนองทาสาธารณประโยชน์
อบต.บ้านจั่น หนองเคียน
อบต.สามพร้าว