องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.อุดรธานี วัดป่าภูก้อน
อบจ.อุดรธานี สะพานหินท่าลี่
อบจ.อุดรธานี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร
อบจ.อุดรธานี ศาลหลักเมืองอุดรธานี
อบจ.อุดรธานี หลวงพ่อนาควัดโพธิ์ชัยศรี
อบจ.อุดรธานี