องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.อุดรธานี วัดป่าภูก้อน
อบจ.อุดรธานี สะพานหินท่าลี่
อบจ.อุดรธานี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร
อบจ.อุดรธานี ศาลหลักเมืองอุดรธานี
อบจ.อุดรธานี หลวงพ่อนาควัดโพธิ์ชัยศรี
อบจ.อุดรธานี หมู่บ้านคีรีวงกต
อบจ.อุดรธานี อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
อบจ.อุดรธานี พระธาตุโพนทอง
อบจ.อุดรธานี หมู่บ้านนาข่า
อบจ.อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส
อบจ.อุดรธานี พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
อบจ.อุดรธานี น้ำตกยูงทอง
อบจ.อุดรธานี วัดป่าบ้านตาด
อบจ.อุดรธานี ภูฝอยลม
อบจ.อุดรธานี วัดโพธิสมภรณ์
อบจ.อุดรธานี คำชะโนด
อบจ.อุดรธานี ทะเลบัวแดง
อบจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
อบจ.อุดรธานี น้ำตกนางริน
อบจ.อุดรธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
อบจ.อุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
อบจ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ - ย่า
เทศบาลนครอุดรธานี ศาลหลักเมือง
เทศบาลนครอุดรธานี พิพิทธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน
เทศบาลนครอุดรธานี ท้องฟ้าจำลองอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ หนองโป่งนกเป้าตอนบนและล่าง
เทศบาลเมืองหนองสำโรง สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
เทศบาลตำบลนาข่า ตลาดผ้าบ้านนาข่า
เทศบาลตำบลหนองบัว พระธาตุโพนทอง
เทศบาลตำบลหนองบัว หนองน้ำสาธารณะหนองตะไก้
เทศบาลตำบลหนองไผ่ สวนสาธารณหนองนาตาล
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง -
เทศบาลตำบลบ้านตาด วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)
อบต.นากว้าง ไร่สวนเงินเวียนมา
อบต.นากว้าง วัดศรีเมืองคุณ
อบต.บ้านขาว วัดบ้านโนนงาม
อบต.บ้านขาว บึงสังข์
อบต.เชียงพิณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์
อบต.นาข่า วัดพระธาตุสว่างอารมณ์
อบต.นาข่า หนองบ่อกง
อบต.นิคมสงเคราะห์ วัดป่านาแองญาณสัมปันโน
อบต.บ้านจั่น หนองทาสาธารณประโยชน์
อบต.บ้านจั่น อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น
อบต.บ้านจั่น หนองเคียน
อบต.สามพร้าว