องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกุดจับ หนองน้ำทุ่งนามน
เทศบาลตำบลกุดจับ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจับ (สระหลวง)
เทศบาลตำบลกุดจับ วัดอัมพวันวิทยาราม
เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หนองบึงมอ
เทศบาลตำบลตาลเลียน วัดป่าภูเขารัง
เทศบาลตำบลตาลเลียน ไร่หมื่นศรี
เทศบาลตำบลเมืองเพีย เขื่อนห้วยหลวง
อบต.ขอนยูง ถ้ำสิงห์
อบต.กุดจับ หนองวัด ม.4
อบต.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยยางคำ
อบต.กุดจับ ภูหินจอมธาตุ
อบต.กุดจับ น้ำตกผักขา,รอยพระพุทธบาท
อบต.กุดจับ หนองแห่ ม.3
อบต.สร้างก่อ พระธาตุศรีจันทร์
อบต.สร้างก่อ รูปปั้นจำลองอ้ายใหญ่