องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ แหล่งน้ำสาธารณะหนองวัวซอ
เทศบาลตำบลอูบมุง อ่างเก็บน้ำลำห้วยขมิ้น
เทศบาลตำบลอูบมุง วัดดอยบันไดสวรรค์
เทศบาลตำบลอูบมุง วัดเขาช่องชาด
เทศบาลตำบลอูบมุง หน่วยจ้ดการต้นน้ำห้วยหลวง
เทศบาลตำบลโนนหวาย อ่างเก็บน้ำกกคู่
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ น้ำตกดาดข่า
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงลี
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ น้ำตกหินตั้ง
อบต.หนองอ้อ อ่างเก็บน้ำพระราชดำริห้วยตาดข่า
อบต.น้ำพ่น น้ำตกห้วยหลี่ผี
อบต.น้ำพ่น อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
อบต.น้ำพ่น ภูหินลาดช่อฟ้า
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ใยบวบ
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน วัดสามขาสันติสุข
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน ประเพณีแข่งเรือ-บุญออกพรรษาปวารณา
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน ประเพณีบุญตักบาตรเทโวโรหนะ (ขบวนตักบาตรพระสงฆ์ยาวที่สุดในจังหวัด)
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน วัดป่านิโครธาราม
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมเปี๊ยะบ้านสามขา
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก (ไหมพรม)
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน งานประจำปีประกวดธิดาปลานิล
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน เขื่อนห้วยหลวง