องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกุมภวาปี หลวงปู่อุ้ม
เทศบาลตำบลกุมภวาปี ลำน้ำปาว
เทศบาลตำบลกุมภวาปี พระมหาธาตุเจดีย์
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนธรรมชาติหนองแวงใน
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนสาธารณะหนองเรือคำ
เทศบาลตำบลกุมภวาปี วัดศรีนครราม
เทศบาลตำบลกุมภวาปี ศาลเจ้าปู่-ย่า
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนธรรมชาติ(สวนลิง)
เทศบาลตำบลพันดอน โรงแรม เคพี
เทศบาลตำบลพันดอน ฆ้องใหญ่พันดอน
เทศบาลตำบลเวียงคำ วัดเกาะเกดวาริการาม
เทศบาลตำบลเชียงแหว ศาลเจ้าพ่อผาแดง
เทศบาลตำบลเชียงแหว พิพิธภัณฑ์หลวงปู่สา
เทศบาลตำบลเชียงแหว บ้านเดียม HOME STAY
เทศบาลตำบลเชียงแหว ศาลเจ้าพ่อพญาขอม
เทศบาลตำบลเชียงแหว พระธาตุบ้านเดียม
เทศบาลตำบลเชียงแหว บ้านเชียงแหว Home stay
เทศบาลตำบลเชียงแหว ทะเลบัวแดง
เทศบาลตำบลเชียงแหว หนองหานกุมภวาปี
เทศบาลตำบลเชียงแหว วัดสวนมอญธรรมมาราม(วัดป่าพระแมว)
เทศบาลตำบลหนองหว้า วัดพระธาตุหนองหมัด
เทศบาลตำบลปะโค ล่องแพหนองปะโค
เทศบาลตำบลแชแล ทะเลบัวแดง
อบต.ท่าลี่ วัดภูผาสวรรค์
อบต.ท่าลี่ วัดศรีธาตุ สรงกู่ปู่องค์ตื้อ
อบต.ท่าลี่ สะพานหินธรรมชาติ
อบต.กุมภวาปี ทะเลบัวแดง
อบต.กุมภวาปี พระมหาธาตุเจดีย์ บ้านดอนแก้ว