องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกุมภวาปี หลวงปู่อุ้ม
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนสาธารณะหนองเรือคำ
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนสาธารณะหนองแวงนอก
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนธรรมชาติหนองแวงใน
เทศบาลตำบลกุมภวาปี ลำน้ำปาว
เทศบาลตำบลกุมภวาปี ศาลเจ้าปู่-ย่า
เทศบาลตำบลกุมภวาปี พระมหาธาตุเจดีย์
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนธรรมชาติ(สวนลิง)
เทศบาลตำบลกุมภวาปี วัดศรีนครราม
เทศบาลตำบลเวียงคำ วัดเกาะเกดวาริการาม
เทศบาลตำบลเชียงแหว บ้านเดียม HOME STAY
เทศบาลตำบลเชียงแหว พิพิธภัณฑ์หลวงปู่สา
เทศบาลตำบลเชียงแหว ศาลเจ้าพ่อผาแดง
เทศบาลตำบลเชียงแหว หนองหานกุมภวาปี
เทศบาลตำบลเชียงแหว ศาลเจ้าพ่อพญาขอม
เทศบาลตำบลเชียงแหว ทะเลบัวแดง
เทศบาลตำบลเชียงแหว พระธาตุบ้านเดียม
เทศบาลตำบลเชียงแหว วัดสวนมอญธรรมมาราม(วัดป่าพระแมว)
เทศบาลตำบลเชียงแหว บ้านเชียงแหว Home stay
เทศบาลตำบลหนองหว้า วัดพระธาตุหนองหมัด
เทศบาลตำบลปะโค ล่องแพหนองปะโค
เทศบาลตำบลแชแล ทะเลบัวแดง
อบต.ท่าลี่ สะพานหินธรรมชาติ
อบต.ท่าลี่ วัดศรีธาตุ สรงกู่ปู่องค์ตื้อ
อบต.ท่าลี่ วัดภูผาสวรรค์
อบต.กุมภวาปี ทะเลบัวแดง
อบต.กุมภวาปี พระมหาธาตุเจดีย์ บ้านดอนแก้ว