องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนธรรมชาติ(สวนลิง)
เทศบาลตำบลกุมภวาปี หลวงปู่อุ้ม
เทศบาลตำบลกุมภวาปี พระมหาธาตุเจดีย์
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนธรรมชาติหนองแวงใน
เทศบาลตำบลกุมภวาปี ลำน้ำปาว
เทศบาลตำบลกุมภวาปี วัดศรีนครราม
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนสาธารณะหนองเรือคำ
เทศบาลตำบลกุมภวาปี ศาลเจ้าปู่-ย่า
เทศบาลตำบลพันดอน ฆ้องใหญ่พันดอน
เทศบาลตำบลพันดอน โรงแรม เคพี
เทศบาลตำบลเวียงคำ วัดเกาะเกดวาริการาม
เทศบาลตำบลเชียงแหว พิพิธภัณฑ์หลวงปู่สา
เทศบาลตำบลเชียงแหว บ้านเดียม HOME STAY
เทศบาลตำบลเชียงแหว