องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนธรรมชาติ(สวนลิง)
เทศบาลตำบลกุมภวาปี หลวงปู่อุ้ม
เทศบาลตำบลกุมภวาปี พระมหาธาตุเจดีย์
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนธรรมชาติหนองแวงใน
เทศบาลตำบลกุมภวาปี ลำน้ำปาว
เทศบาลตำบลกุมภวาปี วัดศรีนครราม
เทศบาลตำบลกุมภวาปี สวนสาธารณะหนองเรือคำ
เทศบาลตำบลกุมภวาปี ศาลเจ้าปู่-ย่า
เทศบาลตำบลพันดอน ฆ้องใหญ่พันดอน
เทศบาลตำบลพันดอน โรงแรม เคพี
เทศบาลตำบลเวียงคำ วัดเกาะเกดวาริการาม
เทศบาลตำบลเชียงแหว พิพิธภัณฑ์หลวงปู่สา
เทศบาลตำบลเชียงแหว บ้านเดียม HOME STAY
เทศบาลตำบลเชียงแหว ศาลเจ้าพ่อพญาขอม
เทศบาลตำบลเชียงแหว พระธาตุบ้านเดียม
เทศบาลตำบลเชียงแหว บ้านเชียงแหว Home stay
เทศบาลตำบลเชียงแหว ทะเลบัวแดง
เทศบาลตำบลเชียงแหว หนองหานกุมภวาปี
เทศบาลตำบลเชียงแหว ศาลเจ้าพ่อผาแดง
เทศบาลตำบลเชียงแหว วัดสวนมอญธรรมมาราม(วัดป่าพระแมว)
เทศบาลตำบลหนองหว้า วัดพระธาตุหนองหมัด
เทศบาลตำบลแชแล ทะเลบัวแดง
อบต.ท่าลี่ วัดภูผาสวรรค์
อบต.ท่าลี่ วัดศรีธาตุ สรงกู่ปู่องค์ตื้อ
อบต.ท่าลี่ สะพานหินธรรมชาติ
อบต.กุมภวาปี พระมหาธาตุเจดีย์ บ้านดอนแก้ว
อบต.กุมภวาปี ทะเลบัวแดง