องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลไชยวาน สวนสาธารณะหนองไชยวาน
เทศบาลตำบลไชยวาน วัดป่าสันติกาวาส
เทศบาลตำบลไชยวาน วัดกู่แก้ววิทยาราม
อบต.หนองหลัก หอปู่นอน
อบต.หนองหลัก หอปู่คำ
อบต.หนองหลัก วัดจำปาสีหราช
อบต.หนองหลัก หลวงปู่ดำ วัดจำปาสีห์ราช
อบต.หนองหลัก เกาะกลางน้ำหนองหลัก