องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังสามหมอ สวนสาธาณะหนองแวงโคก
เทศบาลตำบลผาสุก วัดสุมณฑา
เทศบาลตำบลผาสุก วัดดอยนางหงส์
เทศบาลตำบลผาสุก น้ำตกผาทอง
เทศบาลตำบลลำพันชาด วังหินโหง่น
เทศบาลตำบลลำพันชาด วัดถ้ำพระ
เทศบาลตำบลบะยาว น้ำตกวิมานทอง
เทศบาลตำบลบะยาว ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
อบต.หนองกุงทับม้า อ่างเก็บน้ำลำพันชาด