องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
อบต.บ้านผือ วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)
อบต.บ้านผือ วัดป่าภูทอง
อบต.จำปาโมง วนอุทยาน ภูผาแดง
อบต.หนองหัวคู
อบต.หายโศก ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร
อบต.หายโศก วัดสวนอุบลวนาราม
อบต.หายโศก ชมรมลานไม้เรือนเก่า
อบต.หายโศก วัดธาตุวารุการาม
อบต.เขือน้ำ วัดป่าโนนวิเวก
อบต.เขือน้ำ วัดป่าบ้านค้อ
อบต.คำด้วง น้ำตกยูงทอง
อบต.คำด้วง น้ำตกตาดน้ำพุ-น้ำพุ
อบต.คำด้วง วัดอภิญญาเทสิตธรรม
อบต.คำด้วง น้ำตกตาดเม็ก
อบต.เมืองพาน วัดพระบาทบัวบก
อบต.เมืองพาน วัดโนนศิลาอาสน์
อบต.เมืองพาน วัดพระพุทธบาทบัวบาน
อบต.เมืองพาน อุทธยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท