องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนางัว ศาลหลักเมืองปู่โสม
เทศบาลตำบลนางัว วัดถ้ำผาดำ
เทศบาลตำบลนางัว อนุสาวรีย์วีรชนเมืองโสม
เทศบาลตำบลนางัว วัดถ้ำผาแซง
เทศบาลตำบลน้ำโสม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง
อบต.ศรีสำราญ วัดป่าภูนาหลาว
อบต.บ้านหยวก ภูซาง
อบต.บ้านหยวก ภูผาแซง,ภูผาปทุม
อบต.น้ำโสม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง
อบต.น้ำโสม อ่างเก็บน้ำนาเมืองไทย
อบต.สามัคคี ถ้ำผาแม่นางม้อน
อบต.สามัคคี ถ้ำสุวรรณคูหา
อบต.หนองแวง น้ำตกชะโนด
อบต.หนองแวง วัดถ้ำผาแดง
อบต.หนองแวง น้ำตกสามเทพ