องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนางัว วัดถ้ำผาดำ
เทศบาลตำบลนางัว วัดถ้ำผาแซง
เทศบาลตำบลนางัว ศาลหลักเมืองปู่โสม
เทศบาลตำบลนางัว วัดโคเขตตาราม (หลวงปู่อ่ำ)
เทศบาลตำบลนางัว อนุสาวรีย์วีรชนเมืองโสม
เทศบาลตำบลน้ำโสม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง
อบต.ศรีสำราญ วัดป่าภูนาหลาว
อบต.บ้านหยวก ภูผาแซง,ภูผาปทุม
อบต.บ้านหยวก ภูซาง
อบต.น้ำโสม อ่างเก็บน้ำนาเมืองไทย
อบต.น้ำโสม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง
อบต.สามัคคี ถ้ำสุวรรณคูหา
อบต.สามัคคี ถ้ำผาแม่นางม้อน
อบต.หนองแวง บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง
อบต.หนองแวง วัดถ้ำผาแดง
อบต.หนองแวง น้ำตกสามเทพ
อบต.หนองแวง น้ำตกชะโนด