องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเพ็ญ พระธาตุนางเพ็ญ
เทศบาลตำบลเพ็ญ ศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญ
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล
อบต.เตาไห วัดป่านฤนาท
อบต.เตาไห โนนคนแสน
อบต.เตาไห ห้วยหลวง
อบต.เตาไห สำนักเจริญธรรมชัยมงคล (วัดแม่ชี บ.หม้อ)
อบต.เตาไห โฮมสเตย์
อบต.เตาไห ชาเตาไห
อบต.เตาไห วัดป่าพระนาไฮ
อบต.เตาไห ตลาดปลาสินเจริญ
อบต.นาพู่ บึงชวน
อบต.สุมเส้า วัดพระธาตุนางขาว
อบต.จอมศรี ป่าชุมชนดงสะคู้
อบต.จอมศรี หนองมัก
อบต.สร้างแป้น 0
อบต.สร้างแป้น 0
อบต.สร้างแป้น 0
อบต.สร้างแป้น 0
อบต.สร้างแป้น 0