องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนายูง น้ำตกยูงทอง-น้ำโสม
อบต.บ้านก้อง น้ำตกห้วยป่าขี
อบต.บ้านก้อง วัดป่าภูก้อน
อบต.บ้านก้อง วัดป่านาคำน้อย
อบต.นาแค น้ำตกห้วยช้างพลาย
อบต.นาแค สุดเขตอุดรธานีคีรีวงกต
อบต.นาแค น้ำตกตาดโดน
เทศบาลตำบลโนนทอง น้ำตกเขาเต่า