องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.เลย ห้วยน้ำอุ่น
อบจ.เลย ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อบจ.เลย ศูนย์ท่องเที่ยวปลาบ่า
เทศบาลเมืองเลย ภูบ่อบิด
เทศบาลเมืองเลย ภูบ่อบิด
เทศบาลตำบลนาอ้อ วัดห้วยห้าว
เทศบาลตำบลนาอ้อ ลานวัฒนธรรมบ้านนาอ้อ
เทศบาลตำบลนาอ้อ พิพิธภัณฑ์บ้านวิจารณ์สังฆกิจ
เทศบาลตำบลนาอ้อ วัดถ้ำผาปู่
เทศบาลตำบลน้ำสวย วนอุทยานภูผาล้อม
เทศบาลตำบลนาดินดำ ถ้ำผาผึ้ง
เทศบาลตำบลนาดินดำ ถ้ำผาขาม
เทศบาลตำบลนาดินดำ หนองฮี
เทศบาลตำบลนาดินดำ หนองหล่ม
เทศบาลตำบลนาโป่ง วัดหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
เทศบาลตำบลนาโป่ง ถ้ำเสือเหลือง
เทศบาลตำบลนาอาน อนุสรณ์สถาน พตท 1718
เทศบาลตำบลนาอาน วัดป่าบ้านนาซำ
เทศบาลตำบลนาอาน วัดโพนงาม
เทศบาลตำบลนาอาน ฝายห้วยน้ำฮวย บ.ภูกระแต
อบต.นาแขม ต้นตะเคียนทองสองพันปีและพระพุทธศิลามิ่งมงคลชัย
อบต.น้ำสวย วัดป่าบ้านสูบ
อบต.กกดู่ วัดดอนเชียงวราราม
อบต.กกทอง อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง
อบต.ชัยพฤกษ์ วนอุทยานภูบ่อปิด
อบต.ชัยพฤกษ์ กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
อบต.ชัยพฤกษ์ ภูผาย่าทา
อบต.ชัยพฤกษ์ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลชัยพฤกษ์
อบต.ชัยพฤกษ์ วัดศรีสัตตนาค หมู่ที่ 9 บ้านก้างปลา
อบต.ชัยพฤกษ์ วัดโพธิ์ชัย
อบต.น้ำหมาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน
อบต.ศรีสองรักษ์ ภูพุธโท
อบต.เสี้ยว วัดป่าศรีมงคล
อบต.เสี้ยว วัดโพธิ์ชัย