องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาดอกคำ ถ้ำประกายเพชร
เทศบาลตำบลนาดอกคำ วัดถ้ำผาดำสันติธรรม
เทศบาลตำบลนาดอกคำ ถ้ำผายา (ถ้ำค้างคาว)
เทศบาลตำบลนาดอกคำ วัดถ้ำผาขาม
เทศบาลตำบลนาดอกคำ วัดป่าจริยธรรม(วัดถ้ำผาหม้อ)
เทศบาลตำบลนาดอกคำ สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก
อบต.ท่าสวรรค์ ธารน้ำตกท่าสวรรค์
อบต.นาด้วง อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
อบต.นาด้วง อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย