องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาแห้ว ภูผาหมวก ภูผาหนอง
เทศบาลตำบลนาแห้ว น้ำตกธารสวรรค์
อบต.นาพึง วัดโพธิ์ชัย
อบต.นาพึง น้ำตกลาดออกอ้อ
อบต.นาพึง น้ำตกตาดไฮ
อบต.นาพึง จุดชมวิวผางอยสาว
อบต.นาพึง น้ำตกตาดหมี
อบต.นาพึง วัดถ้ำผากลอง
อบต.นาพึง น้ำตกห้วยบ่อ
อบต.นามาลา น้ำตกผาผึ้ง-ผาจอม
อบต.เหล่ากอหก จุดพักรถ จุดชมวิวภูขาด
อบต.เหล่ากอหก ลานสน-ภูกกไฮ
อบต.เหล่ากอหก อนุสรณ์สถานลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรก
อบต.เหล่ากอหก ป่าชุมชนร้องนาเอี่ยน
อบต.เหล่ากอหก ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน(ค่ายถิ่นกำเนิดลุกเสือชาวบ้าน)
อบต.แสงภา งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา
อบต.แสงภา วัดพระธาตุดินแทน
อบต.แสงภา สวนสตอเบอรี่
อบต.แสงภา โครงการพื้นที่ความมั่นคงภูขัด,ภูเมียง,ภูสอยดาว 2 (นาปอ)
อบต.แสงภา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (ภูหัวห้อม)
อบต.แสงภา น้ำตกตาดเหือง
อบต.แสงภา วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา
อบต.แสงภา อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย