องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลภูเรือ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง
เทศบาลตำบลภูเรือ ลานคริสมาส
เทศบาลตำบลร่องจิก ภูแปก
เทศบาลตำบลร่องจิก เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เทศบาลตำบลร่องจิก พระธาตุแตงโม
อบต.ท่าศาลา แก่งหมากสร้อย
อบต.ท่าศาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
อบต.ท่าศาลา ภุโปก
อบต.ท่าศาลา สำนักงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
อบต.ปลาบ่า ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชฯ (เกษตรที่สูงภูเรือ)
อบต.ปลาบ่า ภูบักได
อบต.ปลาบ่า จุดชมวิว - ลานแม่คะนิ้ง บ้านหินสอ
อบต.ปลาบ่า น้ำตกสองคอน
อบต.ปลาบ่า ต้นน้ำป่าสัก (สักหง่า)
อบต.ปลาบ่า น้ำตกปลาบ่า
อบต.ปลาบ่า สวนรุกขชาติภูแปก
อบต.สานตม วัดป่าม่วงไข่
อบต.สานตม จุดชมวิวบ้านโนนสมบูรณ์
อบต.สานตม จุดชมทิวทัศน์งามสามฤดูภูสวรรค์
อบต.สานตม วัดป่้าห้วยลาด
อบต.หนองบัว จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหนองบง
อบต.หนองบัว อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อบต.ลาดค่าง แก่งสานสวรรค์
อบต.ลาดค่าง แก่งลาดปาแป๋ม
อบต.ลาดค่าง แก่งโสก
อบต.ลาดค่าง ล่องแก่งลำน้ำสาน ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
อบต.ลาดค่าง แก่งจ้ง