องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าลี่ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าลี่
เทศบาลตำบลท่าลี่ แห่พระเวทสันดร บุญเดือนหก
เทศบาลตำบลท่าลี่ สงกรานต์ ไทย-ลาว
อบต.โคกใหญ่ วัดอัมพวัน
อบต.โคกใหญ่ น้ำตกห้วยไค้
อบต.โคกใหญ่ จุดชมวิว
อบต.ท่าลี่ พระธาตุสัจจะ
อบต.ท่าลี่ ต้นมะค่ายักษ์
อบต.ท่าลี่ พระธาตุอุโมงค์
อบต.ท่าลี่ ภูผาแง่ม
อบต.ท่าลี่ แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
อบต.น้ำแคม กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
อบต.น้ำแคม วัดดอยเฉลิมพระเกียรติ
อบต.น้ำแคม ป่าชุมชนตำบลน้ำแคม
อบต.หนองผือ แก่งโตน
อบต.อาฮี สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว
อบต.อาฮี ภูชมลาว
อบต.อาฮี แก่งตาดข่า/แก่งเต้น
อบต.อาฮี พระธาตุมะนาวเดี่ยว
อบต.อาฮี วัดเมืองตูมธรรมาราม
อบต.อาฮี ภูผักหวาน