องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองวังสะพุง ศาลเจ้าปู่-ย่าวังสะพุง
เทศบาลเมืองวังสะพุง โรงแรมสวนน้ำ พัชรีพร รีสอร์ท
เทศบาลเมืองวังสะพุง ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม
เทศบาลเมืองวังสะพุง สะพานข้าวปลายนา
เทศบาลตำบลศรีสงคราม เจดีย์หลวงปู่ศรีจันทร์
เทศบาลตำบลศรีสงคราม