องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองวังสะพุง ศาลเจ้าปู่-ย่าวังสะพุง
เทศบาลเมืองวังสะพุง โรงแรมสวนน้ำ พัชรีพร รีสอร์ท
เทศบาลเมืองวังสะพุง ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม
เทศบาลเมืองวังสะพุง สะพานข้าวปลายนา
เทศบาลตำบลศรีสงคราม เจดีย์หลวงปู่ศรีจันทร์
เทศบาลตำบลศรีสงคราม ศูนย์ศิลป์สิรินธร
เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประตูระบายน้ำขนาดกลาง(เขื่อนยาง)
เทศบาลตำบลศรีสงคราม ถ้ำผาหมากฮ้อ
เทศบาลตำบลศรีสงคราม ชำรั้ว
เทศบาลตำบลปากปวน สวนรุกขชาติ 100 ปี
อบต.ทรายขาว
อบต.ผาน้อย วัดป่าโคกมน
อบต.ผาน้อย วัดป่าสัมมานุสรณ์
อบต.เขาหลวง ศูนย์ศิลปาชีพผาบ่าว - ผาสาว
อบต.เขาหลวง ถ้ำผาพุง
อบต.เขาหลวง น้ำตกนำ้ทบ
อบต.โคกขมิ้น ถ้ำคูหาวารี
อบต.ผาบิ้ง วัดถ้ำผาบิ้ง
อบต.ผาบิ้ง จุดชมวิวภูช่องคับ
อบต.ผาบิ้ง เจดีย์หลวงปู่หลุย
อบต.หนองงิ้ว น้ำตกน้ำจันทร์