องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลภูกระดึง -
อบต.ภูกระดึง น้ำตกห้วยหินปูน
อบต.ภูกระดึง กระดูกไดโนเสาร์
อบต.ศรีฐาน น้ำตกตาดฮ้อง
อบต.ศรีฐาน