องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.แก่งศรีภูมิ วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา
อบต.แก่งศรีภูมิ วัดถ้ำดินลาย
อบต.แก่งศรีภูมิ ห้วยน้ำอุ่น
อบต.ภูหอ ศาลพญาช้างนางผอมหอม
อบต.เลยวังไสย์ จุดชมวิวน้ำตกเลยหง่า
อบต.เลยวังไสย์ น้ำตกชื่นชีวิน
อบต.เลยวังไสย์ น้ำตกเลยหง่า
อบต.เลยวังไสย์ น้ำตกตาดกกทับ
อบต.ห้วยสีเสียด