องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ค่ายภูซำบก(สวนสาธารณะลำห้วยไคร้)
เทศบาลตำบลโนนปอแดง ภูถ้ำพระ
เทศบาลตำบลโนนปอแดง น้ำตกตาดทอง
อบต.ผาขาว วัดถ้ำเสือหมอบ
อบต.ผาขาว วัดป่าวิเวิกภูเขาวงษ์
อบต.ผาขาว น้ำพุ
อบต.ผาขาว ภูผาขาว
อบต.ผาขาว จุดชมวิว อบต.ผาขาว
อบต.โนนป่าซาง แพภูป่าไผ่
อบต.บ้านเพิ่ม วัดถ้ำผาสวรรค์