องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ศูนย์ศิลปาชีพ
เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง แพผานาง
อบต.ผาสามยอด วัดถ้ำภูคำเป้
อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ วัดถ้ำข้าวสารหิน