องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองหิน 0
อบต.หนองหิน อุทยานกล้วยไม้
อบต.หนองหิน วัดถ้ำมโหฬาร
อบต.ตาดข่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อบต.ปวนพุ ภูป่าเปาะ
อบต.ปวนพุ สวนสวรรค์
อบต.ปวนพุ ถ้ำโพธิสัตว์
อบต.ปวนพุ ภูป่าเปาะ
อบต.ปวนพุ น้ำตกเพียงดิน
อบต.ปวนพุ น้ำตกสวนห้อม
อบต.ปวนพุ สวนหิน-ผางาม