องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสังคม จุดชมทิวทัศน์ชายหากริมแม่น้ำโขง
เทศบาลตำบลสังคม หลวงปู่วัดลุ่ม (ริมแม่น้ำโขง)
อบต.แก้งไก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติห้วยตาด
อบต.นางิ้ว ภูมิถ้ำ(ภูเขาธรรมชาติ)
อบต.นางิ้ว น้ำตกน้ำพร้าว (ตาดน้ำอึม)
อบต.นางิ้ว ต้นน้ำพร้าวและห้วยน้ำพร้าว
อบต.นางิ้ว น้ำตกโป่งทอง
อบต.นางิ้ว น้ำตกเขาเต่า
อบต.บ้านม่วง วัดถ้ำเขาคีรีบรรพต (เหมืองทองแดงโบราณ)
อบต.บ้านม่วง ภูห้วยอีสัน
อบต.บ้านม่วง จุดชมวิว(อ่างปลาบึก)
อบต.บ้านม่วง น้ำตกท่าลี่, น้ำตกตาดเซา
อบต.บ้านม่วง แก่งกล้า หาดแห่ ก้อนแดง
อบต.บ้านม่วง แก่งพาล, ถ้ำแข้
อบต.บ้านม่วง น้ำตกธารทิพย์
อบต.บ้านม่วง ภูโล้น
อบต.บ้านม่วง คกอาน
อบต.บ้านม่วง จุดผ่อนปรนไทย-ลาว
อบต.ผาตั้ง วัดผาตากเสื้อ
อบต.ผาตั้ง วัดภูผาดัก
อบต.ผาตั้ง วัดผาใหญ่วชิรวงค์
อบต.ผาตั้ง ผาชมหมอก
อบต.ผาตั้ง น้ำตกธารทอง
อบต.ผาตั้ง วัดพระพุทธบาทผาจ่อง
อบต.ผาตั้ง วัดถ้ำศรีมงคล
อบต.ผาตั้ง วัดภูนกกระบา
อบต.สังคม น้ำตกเขาเตา
อบต.สังคม น้ำตกผาลอด
อบต.สังคม สถานีวิจัยพืชสมุนไพรฯ
อบต.สังคม ชายหาดบ้านน้ำไพร