องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.สระใคร วัดมฤคทายวัน (ดงแขม)
อบต.สระใคร หลวงพ่อพระโคตมะ วัดสุวรรณสาลวัน
อบต.สระใคร ฝายห้วยน้ำสวย