องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.อุดมพร อ่างเก็บน้ำบ้านคำชิ
อบต.วังหลวง ห้วยงู