องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.พระบาทนาสิงห์ รอยพระพุทธบาท
อบต.บ้านต้อน เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง
อบต.โพนแพง หาดนาคาอาญา-โพนแพง
อบต.โพนแพง บั้งไฟพญานาค
อบต.โพนแพง ศาลหลวงปู่เปงจาน
อบต.โพนแพง ตลาดนัด-ไทยลาว
อบต.รัตนวาปี จุดชมบั้งไฟพญานาค
อบต.รัตนวาปี จุดชมบั้งไฟพญานาค
อบต.รัตนวาปี จุดชมบั้งไฟพญานาค
อบต.รัตนวาปี จุดชมบั้งไฟพญานาค
อบต.รัตนวาปี จุดชมบั้งไฟพญานาค