องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.มหาสารคาม สวนสุขภาพแก่งเลิงจาน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม คลองสมถวิล
เทศบาลเมืองมหาสารคาม พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม หอนาฬิกา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตึกดิน อาคารพาณิชย์แห่งแรก
อบต.โคกก่อ อ่างเก็บนำห้วยคะคาง
อบต.ท่าตูม อุทยานปลาหน้าวัด
อบต.ท่าสองคอน หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
อบต.ท่าสองคอน กลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่บ้านหินลาด (กลุ่มศิลาลาด)
อบต.ท่าสองคอน วัดใหญ่โพธิ์ไชยาราม
อบต.ท่าสองคอน วัดเบญจวนาราม
อบต.ท่าสองคอน วัดขุนพรหมดำริ
อบต.เกิ้ง หาดเจ้าสำราญ
อบต.เกิ้ง อุทยานวังมัจฉา
อบต.แก่งเลิงจาน เกาะลอยศรีหนองจิก
อบต.แก่งเลิงจาน อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
อบต.หนองโน งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง บ้านกุดแคน
อบต.หนองโน งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง บ้านกุดแคน
อบต.เขวา แหล่งโบราณวัตถุบ้านเชียงเหียน
อบต.เขวา หมู่บ้านปั่นหม้อ
อบต.เขวา พิพิธภัณฑ์
อบต.เขวา ปรางค์กู่มหาธาตุ