องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโคกพระ อ่างเก็บน้ำหนองบัว
เทศบาลตำบลโคกพระ พระพุทธรูปยืนมงคล
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ศาลปู่ตาขุนสำราญ
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง วัดป่าวังเลิง
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง แม่น้ำชี
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง วนอุทยานชีหลง
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง พระพุทธชินวร
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ศาลปู่ตาพิลือ
เทศบาลตำบลขามเรียง พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทศบาลตำบลขามเรียง วัดป่าดอนหนาด
อบต.กุดใส้จ่อ หนองกลอย
อบต.ขามเฒ่าพัฒนา วัดท่าเรียบ
อบต.เขวาใหญ่ หาดทรายทอง
อบต.เขวาใหญ่ เขื่อนเปรม
อบต.คันธารราษฎร์ วัดพุทธมงคลบ้านสระ