องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.หนองม่วง วัดป่าบ้านดงมัน
อบต.บัวมาศ โบราณสถานกู่บัวมาศ
อบต.ยาง ผนังสิม (ฮูปแต้ม)วัดบ้านยาง
อบต.วังใหม่ พุทธคยาจำลอง
อบต.หนองโก อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง